Over ons

Voedseldijken Noord-Beveland is een initiatief van de Societeit Noord-Beveland

Dit idee is in het Breed platform ontstaan toen we vernamen dat er 500 grote populieren op de dijken van Noord-Beveland door Staatsbosbeheer gekapt zijn. Voedselbossen zijn een trend in Nederland en voor ons eiland is dit een variant die zou kunnen werken.

De nadruk ligt op: snippers land gebruiken voor vergroting van de biodiversiteit, sociale betrokkenheid, publieke toegang tot de oogst en veel plezier

Samenstelling Breed platform van de Sociëteit Noord-Beveland

  • Jan van Iwaarden, voorzitter
  • Addie Dees, secretaris
  • Aly Wisse, penningmeester
  • Hans Jager
  • Paul v.d. Zweep
  • Pim Schenkelaars
  • Rob Bakker

Coördinator Voedselbos

  • Rob Bakker

website ondersteuning, fotografie en video

  • Adrie Rozendaal