Achtergrond

De societeit Noord-Beveland is de initiatiefnemer van dit project. Dit project is bedoeld om de leefbaarheid van het platteland te vergroten en de binding tussen de inwoners van de kern en natuurbeleving te versterken.

Voedseldijken zijn een variant op een voedselbos. Wat een voedselbos is lees je hier Een voedselbos zien wij als een natuurelement waarmee we de biodiversiteit versterken. Maar we willen ook als burgerinitiatief het plezier en gebruik van natuur door inwoners van ons eiland versterken.

De bedoeling is om bestaande dijken op Noord-Beveland geheel of gedeeltelijk in te planten, daardoor versterken en vergroten de functie van dijken als natuurlint tussen uitgebreide akkergebieden.

De aanleiding was de verjonging van de bomen op de dijken van Staatsbosbeheer, wat tot gevolg heeft dat er 500 Bomen gekapt worden.

Lees hier een samenvatting van het plan van Staatsbosbeheer. Het gehele plan kun je downloaden, hieronder kun je het raadplegen

Wat je doet moet vooral leuk zijn. En in deze tijd van polarisatie moeten we juist dingen doen die verbinding en gemeenschapszin geven.Biodiversiteit is een aandachReeks artikelen met betrekking de achtergrond van het initiatief ‘voedseldijken’

Initiatieven in den lande zijn er velen waarbij met name op youtube leuke voorbeelden staan: Google gewoon even op voedselbos.

Please reload